สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

" สมัครง่าย อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น เงินด่วนถูกกฎหมาย "

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และสินเชื่อพิโกพลัส

        เป็นทางเลือกใหม่ แทนการกู้ยืมเงินนอกระบบ ซึ่งเป็นสินเชื่อระดับจังหวัดที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย และเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ ทั้งแบบมีหรือไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน บริษัท มิตรสิบ พิโก หรือ มิตรสิบ เงินด่วน เราเป็น สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้กำกับดูแลจากกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ให้บริการสินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์ และพิโกพลัส เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกฎหมาย

ผู้ขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

มีภูมิลำเนา ที่พักอาศัย หรือสถานที่ทำงานใน จังหวัดสมุทรปราการ

มีอายุ 20-65 ปี

มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท/พนักงานประจำ/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

หลักฐานหรือเอกสารการขอสินเชื่อ

สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด

สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

บัตรข้าราชการ (กรณีรับราชการ) จำนวน 1 ชุด

หลักฐานแสดงรายได้ สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อย่างน้อย 3 เดือน)

Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

สมุดบัญชีธนาคาร (สำเนาหน้าบุ๊คแบงค์) จำนวน 1 ชุด

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ

เพิ่มเพื่อน @mitsibpico

ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว พร้อมส่งเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และสินเชื่อพิโกพลัส

” เงินด่วนถูกกฎหมาย ไม่เรียกเก็บค่าเอกสารและค่าดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น “

คำถามที่พบบ่อย

สินเชื่อแบบมีหลักประกัน มี 2 ประเภท

  1. บุคคลคค้ำประกัน
  2. โฉนดที่ดิน (จดทะเบียนจำนอง)

สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน

  1. การวางโฉนดที่ดิน
  2. การวางสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้

การยื่นขอสินเชื่อ ผู้ขอสินเชื่อจะต้องดำเนินการยื่นเอกสารด้วยตนเองที่บริษัทเท่านั้น บริษัทไม่มีสาขาดำเนินการแทน

ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ หรือไม่ ฟรี ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นในการยื่นขอสินเชื่อ

Scroll to Top