มิตรสิบ พิโก

" สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ "

สมัครง่าย อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น เงินด่วนถูกกฎหมาย รู้ผลทันที!

** บริษัท มิตรสิบ พิโก จำกัด ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าโอนค่าธรรมเนียม หรือไม่เรียกเก็บค่าเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น **

บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

ปัจจุบันคนไทยส่วนมากไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ของสถาบันการเงินได้ เช่น ธนาคาร เพียงเพราะรายได้น้อย อาชีพหรือตำแหน่งไม่สูง จึงทำให้เกิด "มิตรสิบ พิโก" หรือ มิตรสิบ เงินด่วน ขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

บริษัท มิตรสิบ พิโก จำกัด เราให้บริการสินเชื่อเงินสดถูกกฏหมาย เราเป็นธุรกิจสินเชื่อรายย่อยประเภท "สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้กำกับดูแล (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ขึ้นกับกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)" ที่ได้รับใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์และพิโกพลัสจากกระทรวงการคลัง "มิตรสิบ พิโก" ยึดหลักในการให้บริการสินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เราเรียกเก็บเป็นอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด

คำถามที่พบบ่อย

 • มิตรสิบ พิโก เป็นบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อเงินสด ถูกกฎหมาย เราเป็นสินเชื่อเงินสดในระบบ ที่ได้รับใบอนุญาตกระทรวงการคลัง
 • เป็นบริการสินเชื่อเงินสดทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ โดยขยายขอบเขตมุ่งเน้นที่ประชาชนในพื้นที่เขตจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคบุคคล การกู้เงินนอกระบบ ที่ต้องจ่ายอัตราค่าดอกเบี้ยเกินความจำเป็น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าเพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน ให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมในสภาวะปัจจุบัน  และสามารถประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ต่อไป
 • มีที่อยู่ปัจจุบัน หรือ สถานที่ทำงาน ในจังหวัดสมุทรปราการ
 • มีอายุ 20-65 ปี
 • มีรายได้ประจำ พนักงานบริษัท/พนักงานประจำ/ข้าราชการ
 • มีประสบการณ์ประกอบอาชีพ 1 ปี ขึ้นไป
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • บัตรข้าราชการ (กรณีรับราชการ)
 • หลักฐานแสดงรายได้
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สมุดบัญชีธนาคาร (สำเนาหน้าบุ๊คแบงค์)
 • เอกสารใบแจ้งหนี้จากสถาบันการเงิน (กรณีกู้เพื่อปิดภาระหนี้)
 • วงเงิน 5,000 – 30,000 บาท   ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 • วงเงิน 30,001 – 50,000 บาท * กรณี ผู้กู้พักอาศัยบ้านเช่า *   มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน ต้องไม่ใช่คู่สมรส และไม่มีบุตรด้วยกัน
 • วงเงิน 50,000 – 100,000 บาท  มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน ต้องไม่ใช่คู่สมรส และไม่มีบุตรด้วยกัน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • บัตรข้าราชการ (กรณีรับราชการ)
 • หลักฐานแสดงรายได้
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 3 เดือน)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ไม่สามารถยื่นกู้ได้จากทางช่องทางอื่นนะคะ  

 • การยื่นกู้  ผู้กู้จะต้องดำเนินการมายื่นเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิจฉาชีพ และป้องกันการสวมสิทธิ์
 • ฟรี ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายก่อนโอนเงิน
 • ไม่มีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น
 • ไม่มีการโอนเงินเป็นชื่อตัวบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น

เกี่ยวกับ มิตรสิบ พิโก จำกัด

895-6 ม.5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

02-743-8787 ต่อ 3 กด 802, 803