สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และสินเชื่อพิโกพลัส

" สมัครง่าย อนุมัติไว ให้วงเงินสูง ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น เงินด่วนถูกกฎหมาย "

คำถามที่พบบ่อย

     สินเชื่อแบบมีหลักประกัน มี 2 ประเภท

 1. บุคคลคค้ำประกัน
 2. โฉนดที่ดิน (จดทะเบียนจำนอง) 

     สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน

 1. การวางโฉนดที่ดิน
 2. การวางสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้
 1. มีภูมิลำเนา ที่พักอาศัย หรือสถานที่ทำงาน ในจังหวัดสมุทรปราการ
 2. มีอายุ 20-65 ปี
 3. มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท/พนักงานประจำ/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 3. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 4. บัตรข้าราชการ (กรณีรับราชการ) จำนวน 1 ชุด
 5. หลักฐานแสดงรายได้ สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อย่างน้อย 3 เดือน)
 6. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 7. สมุดบัญชีธนาคาร (สำเนาหน้าบุ๊คแบงค์) จำนวน 1 ชุด
 • วงเงิน 5,000 – 30,000 บาท   ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 • วงเงิน 30,001 – 50,000 บาท มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน ต้องไม่ใช่คู่สมรส และไม่มีบุตรด้วยกัน
 • วงเงิน 50,001 – 100,000 บาท มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือมีบุคคลค้ำประกัน 1 คน ต้องไม่ใช่คู่สมรส และไม่มีบุตรด้วยกัน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • บัตรข้าราชการ (กรณีรับราชการ)
 • หลักฐานแสดงรายได้
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 3 เดือน)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

การยื่นขอสินเชื่อ ผู้ขอสินเชื่อจะต้องดำเนินการยื่นเอกสารด้วยตนเองที่บริษัทเท่านั้น บริษัทไม่มีสาขาดำเนินการแทน

ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ หรือไม่ ฟรี ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นในการยื่นขอสินเชื่อ

 • ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติไม่เกิน 2 วันทำการ (กรณีที่เอกสารการสมัครและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนถูกต้อง)

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ และสินเชื่อพิโกพลัส

” เงินด่วนถูกกฎหมาย ไม่เรียกเก็บค่าเอกสารและค่าดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น “

Scroll to Top